Regulamin

    REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELETRONIK JACEK OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: http://www.elektronikjacek.pl/

                             

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem http://www.elektronikjacek.pl/,

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.),

3. Właścicielem Sklepu jest:                                                                                                                                                                                                                           FIRMA "ELEKTRONIK" PIOTR SZCZYGIEŁ                                                                         Ul. Katowicka 15/7                                                                                                         41-902 Bytom

NIP: 6262862473,                                                                                                REGON: 241764788

 Kontakt telefoniczny: +48 (32) 280-43-36                                                                          Kontakt email: sklep@elektronikjacek.pl

zwana w dalszej części „Sprzedawcą”,

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

  a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu         Internetowego ELEKTRONIKJACEK;
  b) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  c) warunki odstąpienia od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  d) tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sprzedawca – Firma ELEKTRONIK Piotr Szczygieł
 • Sklep - Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL http://www.elektronikjacek.pl/
 • Klient, Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu
 • Strona – Sprzedawca i Klient
 • Towar – produkt, na który Klient można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym ELEKTRONIK JACEK
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep Internetowy ELEKTRONIK JACEK przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy
 • Cena - cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru            
 • Zamówienie – towar określony do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem przez Klienta
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową         
 • Przedsiębiorca – użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.),
 • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnychod pracy,
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie KodeksuCywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),  
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),  
 • Ustawa prawo przewozowe - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r . Prawo przewozowe.

§ 2.Zasady składania zamówienia

Prowadzimy głównie sklep stacjonarny. Towar codziennie się sprzedaje i codziennie mamy dostawy. Staramy się na bierząco aktualizować stany magazynowe w sklepie internetowym. Jednak przy liczbe ponad 7 tyś pozycji w systemie nie zawsze internetowe stany magazynowe odpowiadają rzeczywistości - upewnij się, czy na pewno mamy na stanie to czego szukasz, szczególnie jeśli zależy Ci na czasie lub jeśli chcesz dokonać przedpłaty. Jeśli Klient zrobił przedpłatę, a my nie mamy towaru na stanie, informujemy o tym Klienta. Gdy nie ma możliwości zamówienia danej pozycji, proponujemy towar podobny. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na inny towar  -  wykonujemy przelew zwrotny i anulujemy zamówienie.

Gdy nowa partia towaru jest w trakcie wdrażania do sklepu internetowego, cena w sklepie internetowym może nie być jeszcze zaktualizowana. W takim przypadku zostanie przedstawiona Klientowi nowa cena, która będzie obowiązywać.

1. Aby dokonać zamówienia nie trzeba się rejestrować.

2. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych (art. 11 Kodeksu cywilnego). Klientem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i Konsument.

3. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto,

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu,

5. Zamówienia można składać również za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sklep@elektronikjacek.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00, w sobotę od 9.00-13.00 pod numerem
telefonu +48 (32) 280-43-36

6. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone,

7. Zamówienia indywidualne można składać również za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sklep@elektronikjacek.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00, w sobotę od 9:00-13:00 pod numerem telefonu +48 (32) 280-43-36

8. W każdym przypadku Klient ma zapewnioną bezpłatną, indywidualną obsługę w zakresie doboru oraz zastosowania towarów oferowanych przez Sprzedawcę, w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów ich stosowania oraz końcowej satysfakcji i zadowolenia z dokonanego zakupu.

9. Zdjęcia towarów są poglądowe. Mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości (np inne opakowanie) 

10. Dokonanie zamówienia poprzez e-mail jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

11. Nie zawsze internetowe stany magazynowe odpowiadają rzeczywistości - upewnij się, czy na pewno mamy na stanie to czego szukasz.

§ 2. Rejestracja

1. Klient składa zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej oraz przesłanie go do Sklepu. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym ELEKTRONIK JACEK (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej:

2. W formularzu Klient wskazuje następujące dane:

 • Aktywny adres e-mail
 • Hasło Użytkownika
 • Powtórz hasło
 • Imię i nazwisko
 • Ulica, numer domu
 • Kod pocztowy                                                                       
 • Miejscowość
 • Numer telefonu

3. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

 • Nazwa firmy
 • Ulica, numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

4. W celu złożenia zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu Internetowego ELEKTRONIK JACEK (jeśli jest się zarejestrowanym)
 • dodać wybrany towar/towary „Do koszyka”,
 • wybrać ilość towarów,
 • wybrać rodzaj płatności/dostawy,
 •  zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku „Wyślij zamówienie
 • po zatwierdzeniu zamówienia z przedpłatą, należy użyć przycisku „Złóż zamówienie” i dokonać zapłaty poprzez wybrany sposób płatności

5. W razie gdy Klient chce kupić kolejny towar klika na przycisk "kontynuuj zakupy" lub z bocznego menu może wybrać odpowiedni dział

6. Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail na adres podany w zamówieniu zawierająca wszystkie dane dotyczące zamówienia oraz jego numer. Przy przedpłacie, gdy środki trafią na konto Sklepu jak i podczas gdy paczka zostanie wysłana, automatycznie zostanie wysłana wiadomość o dostarczeniu środków / o wysłaniu zamówienia

7. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Produktach, cenie i terminie realizacji.

§ 4. Czas realizacji

1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 14 (czternastu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Klienta, (Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Przedsiębiorca powinien wykonać umowę sprzedaży na odległość najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia zamówienia przez Konsumenta. Jeżeli nie może wykonać umowy z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia umowy poinformować Konsumenta o tym i zwrócić całą otrzymaną sumę pieniężną. Jeżeli się opóźni, Konsument może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, art. 12 ust. 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 22, poz.271 ze zm.)

2. W wyjątkowych sytuacjach niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, zmiana asortymentu, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). Decyzję podejmuje Klient.

§ 5. Warunki i formy płatności

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 • Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu. Wpłaty należy dokonać na  numer konta:

20 1050 1230 1000 0092 6541 1596

Dane do przelewu:

 • Elektronik Piotr Szczygieł
 • Katowicka 15/7
 • 41-902 Bytom

w tytule wpisując swój numer zamówienia, który otrzymuje Klient w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

 • przedpłata - zapłaty dokonuje się poprzez przelew na konto Sklepu. Gdy bank potwierdzi zrealizowanie zapłaty, paczka zostaje wysłana do Klienta
 • płatność za pobraniem - zapłaty dokonuje się u kuriera, który dostarcza przesyłkę pod wskazany w zamówieniu adres,
 • płatność gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu przez Klienta uzgadniając wcześniej termin odbioru osobistego w siedzibie Firmy: Elektronik Piotr Szczygieł, Katowicka 15/7 41-902 Bytom

3. Całkowita cena towarów z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w Formularzu Zamówienia podczas składania zamówienia.

4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Zamawiającego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.

§ 6. Dostawa

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia,

3. Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Klient,

4. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia:

 • Odbiór osobisty (pobranie) 0,00 zł
 • Odbiór osobisty (przedpłata) 0,00 zł
 • Poczta Polska (przedpłata) 9,00
 • Poczta Polska PACZKA 48 (pobranie) 29,00 zł (do 5 kg)
 • Paczkomat INPOST (przedpłata) 18,00 zł  (rozmiar przesyłki  A)

Cena kosztu dostawy może ulec zmianie np.:

 • gdy masa zamówionego towaru przekroczy 5 kg (Klient zostanie o tym poinformowany)
 • gdy masa zamówionego towaru jest wyjątkowo niska
 • gdy Klient życzy sobie paczkę "ekspresową" -  wtedy jest możliwa wysyłka Pocztą Polską priorytet (przedpłata) 12zł lub PACZKA 24 (pobranie) za kwotę ustaloną indywidualnie z klientem.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający Klient będący Konsumentem może odstąpić zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza o odstąpieniu od umowy, które powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko Konsumenta Miejscowość, data.
 • Adres zamieszkania
 • Nazwa i adres odbiorcy: Elektronik Piotr szczygieł, Katowicka 15/7, 41-902 Bytom
 • Treść: "Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1 odstępuję od umowy sprzedaży towaru:......(pełna nazwa towaru)
  zawartej dnia.................w............ Proszę o zwrot kwoty...........zł (słownie:.....) przekazem pocztowym na adres.....lub na konto nr......"
 • Podpis Konsumenta

4. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Zwracany produkt prosimy odesłać na adres siedziby: Elektronik Piotr Szczygieł ul. Katowicka 15/7, 41-902 Bytom z dopiskiem "sklep internetowy - zwrot towaru"

6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

7. Środki pieniężne za towar zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi przelewem na wskazany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym), po otrzymaniu towaru od Klienta.

8. Postanowienia Regulaminu niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w przypadku Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.

§ 8. Reklamacja

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową. Zgodnie z przepisami Ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru
Nabywcy.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Elektronik Piotr Szczygieł, ul. Katowicka 15/7, 41-902 Bytom

3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem sklep@elektronikjacek.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 (32) 280-43-36, nie później niż w terminie 7 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail),

5. Wskazane powyżej formy złożenia reklamacja stanowią jedynie przykładowe powiadomienie Sprzedawcy o reklamacji, niemiej jednak Zastosowanie się do pkt. 2 i 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

6. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu internetowego o wadzie Towaru w ciągu dwóch miesięcy( Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

7. W przypadku, gdy Konsument korzysta ze swoich uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, może on żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umowa poprzez:

 • nieodpłatną naprawę
 • nieodpłatną wymianę na nowy

Wybór w tym przypadku należy do Konsumenta.

8. W wielu przypadkach może jednakże dojść do okoliczności, gdy naprawa lub wymiana będą niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe lub kosztowne dla jednej ze Stron. W takim przypadku Konsument, nie mogąc skorzystać z roszczenia o nieodpłatną naprawę lub wymianę, może zażądać:

 • stosownego obniżenia ceny
 • odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i towaru)

9. Wybór w tym przypadku należy również do Konsumenta

§ 9. Gwarancja

Produkty dostępne w Sklepie Internetowym Elektronik Jacek posiadają gwarancję Producenta obowiązującą na terenie Polski. Zwrotowi nie podlegają podzespoły elektroniczne takie jak: kondensatory, rezystory, układy scalone, diody LED itp a także: baterie, akumulatory

§ 10. Prawa własności intelektualnej

1. Opisy produktów, zdjęć oraz wszelkich innych elementów tekstowych i graficznych znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

2. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych.

3. Jakiekolwiek korzystanie z materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w § 8. pkt. 2 jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili.

2. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe, Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r..

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony http://www.elektronikjacek.pl/.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE POWINNO ZAWIERAĆ:

Data złożenia reklamacji

Dane klienta:

 • Imię i nazwisko / login
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mai

Dane reklamowanego towaru:

 • Nazwa towaru
 • Cena
 • Nr zamówienia
 • Przedłożony dowód sprzedaży: paragon fiskalny lub faktura VAT
 • Opis zastrzeżeń Klienta
 • Kiedy i w jakich okolicznościach niezgodności zostały stwierdzone (data)
 • Data i podpis osoby składającej reklamację

Towar razem z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym prosimy wysłać na adres:

ELEKTRONIK PIOTR SZCZYGIEŁ

Ul. Katowicka 15/7,

41-902 Bytom

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z RODO

  25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie i zostały pozyskane na podstawie aktualnie obowiązujących regulaminów, umów i zgód, w związku z tym przekazujemy Wam zaktualizowane informacje dotyczące naszej Polityki Prywatności i przetwarzania danych.

Poniższy dokument wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. 

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Administracja danymi 
Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są administrowane i przetwarzane przez firmę ELEKTRONIK PIOTR SZCZYGIEŁ z siedzibą na ul. Katowickiej 15/7 w Bytomiu, NIP: 626-286-24-73;


Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych 
1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do poprawnej rejestracji konta Klienta na stronie WWW. Wymagane jest również do korzystania z serwisu i składania zamówień, zawierania oraz realizacji umowy kupna sprzedaży (w szczególności: sprzedaży i dostawy towaru, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość). Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie powyższych czynności oraz procesów im towarzyszących.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) (przy czym posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na firmie ELEKTRONIK PIOTR SZCZYGIEŁ, określającego zakres danych, które musi zawierać dokument potwierdzający sprzedaż towarów.

4. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane w celach związanych z:
4.1 Przeprowadzeniem transakcji kupna - sprzedaży: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
a. obsługi konta w serwisie WWW, (Dane te przetwarzamy do czasu usunięcia konta z systemu)
b. zawierania, realizacji i dostaw złożonych zamówień zakupu, (Dane te przetwarzamy do momentu zakończenia realizacji zamówienia)
c. realizacji rozliczeń finansowych oraz ochrony i dochodzenia roszczeń, (Dane te przetwarzamy przez okres istnienia zobowiązań finansowych lub roszczeń)
d. komunikacji z Klientem związanej z obsługą zamówień, reklamacji i zwrotów jak również związaną z obsługą posprzedażną, (Dane te przetwarzamy do momentu zakończenia zobowiązań reklamacyjnych)
4.2 Wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
a. wystawienia i przechowywania dokumentów sprzedaży oraz dokumentów księgowych, (Dane te przetwarzamy przez okres, w którym obliguje nas do tego prawo)
b. rozpatrywania i obsługi składanych reklamacji, (Dane te przetwarzamy przez okres trwania gwarancji na zakupiony produkt lub usługę)
c. obsługi zwrotów towarowych, (Dane te przetwarzamy przez okres, w którym obliguje nas do tego prawo)


Udostępnianie danych


1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
2. Państwa dane osobowe przekazywane będą innym administratorom danych, przetwarzającym je we własnym imieniu:
a. podmiotom prowadzącym działalność pocztową kurierską, oferującym usługi, w celu realizacji wysyłek zamawianego przez Państwa towaru jak również świadczenia usług reklamacyjnych,
b. podmiotom realizującym odbiór osobisty zamawianego towaru,
c. podmiotom świadczącym ewentualne usługi reklamacyjne dotyczące sprzedawanych towarów,
d. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą w celu dokonywania płatności elektronicznych, jak również w celu ewentualnych zwrotów na Państwa rzecz,
e. podmiotom nabywającym wierzytelności, w sytuacji nieopłacenia przez Państwa w terminie dokumentów zakupu, jak również podmiotom zajmującym się weryfikacją i oceną wiarygodności płatniczej,
f. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw prawnych, podatkowych i księgowych,

3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Aktualizacja danych i posiadane przez Państwa uprawnienia

1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, informujemy że przysługują Wam następujące prawa:
a. kontrola przetwarzania danych, w tym prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, sprostowania i poprawienia danych,
b. usunięcie danych
c. ograniczenie przetwarzania danych,
d. dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopię),
e. przeniesienie danych do innego administratora danych,
Niezależnie od powyższych uprawnień, mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingowe. Po przyjęciu takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem tej zgody.
2. Aby skorzystać z przysługujących praw, można:
a. dokonać stosownych operacji w panelu Klienta, po zalogowaniu się na naszej stronie WWW,
b. skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na naszej stronie w zakładce KONTAKT
3. W przypadku naruszenia warunków regulaminu Serwisu lub Umowy Handlowej, nie uregulowania należności wobec właściciela Serwisu lub naruszenia przepisów prawa gdy zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji, Administrator Serwisu może odmówić czasowo usunięcia danych.
Skargi
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.