Regulamin

    REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELETRONIK JACEK OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: http://www.elektronikjacek.pl/

                             

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem http://www.elektronikjacek.pl/,

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.),

3. Właścicielem Sklepu jest:                                                                                                                                                                                                                           FIRMA "ELEKTRONIK" EWA SZCZYGIEŁ                                                                         Ul. Katowicka 15/7                                                                                                         41-902 Bytom

NIP: 6261048776,                                                                                                     REGON: 272785013 

 Kontakt telefoniczny: +48 (32) 280-43-36                                                                          Kontakt email: sklep@elektronikjacek.pl

zwana w dalszej części „Sprzedawcą”,

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

  a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu         Internetowego ELEKTRONIKJACEK;
  b) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  c) warunki odstąpienia od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  d) tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sprzedawca – Firma ELEKTRONIK Ewa Szczygieł
 • Sklep - Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL http://www.elektronikjacek.pl/
 • Klient, Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu
 • Strona – Sprzedawca i Klient
 • Towar – produkt, na który Klient można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym ELEKTRONIK JACEK
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep Internetowy ELEKTRONIK JACEK przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy
 • Cena - cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru            
 • Zamówienie – towar określony do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem przez Klienta
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową         
 • Przedsiębiorca – użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.),
 • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnychod pracy,
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie KodeksuCywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),  
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),  
 • Ustawa prawo przewozowe - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r . Prawo przewozowe.

§ 2.Zasady składania zamówienia

Prowadzimy głównie sklep stacjonarny. Towar codziennie się sprzedaje i codziennie mamy dostawy. Staramy się na bierząco aktualizować stany magazynowe w sklepie internetowym. Jednak przy liczbe ponad 7 tyś pozycji w systemie nie zawsze internetowe stany magazynowe odpowiadają rzeczywistości - upewnij się, czy na pewno mamy na stanie to czego szukasz, szczególnie jeśli zależy Ci na czasie lub jeśli chcesz dokonać przedpłaty. Jeśli Klient zrobił przedpłatę, a my nie mamy towaru na stanie, informujemy o tym Klienta. Gdy nie ma możliwości zamówienia danej pozycji, proponujemy towar podobny. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na inny towar  -  wykonujemy przelew zwrotny i anulujemy zamówienie.

Gdy nowa partia towaru jest w trakcie wdrażania do sklepu internetowego, cena w sklepie internetowym może nie być jeszcze zaktualizowana. W takim przypadku zostanie przedstawiona Klientowi nowa cena, która będzie obowiązywać.

1. Aby dokonać zamówienia nie trzeba się rejestrować.

2. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych (art. 11 Kodeksu cywilnego). Klientem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i Konsument.

3. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto,

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu,

5. Zamówienia można składać również za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sklep@elektronikjacek.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00, w sobotę od 9.00-13.00 pod numerem
telefonu +48 (32) 280-43-36

6. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone,

7. Zamówienia indywidualne można składać również za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sklep@elektronikjacek.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00, w sobotę od 9:00-13:00 pod numerem telefonu +48 (32) 280-43-36

8. W każdym przypadku Klient ma zapewnioną bezpłatną, indywidualną obsługę w zakresie doboru oraz zastosowania towarów oferowanych przez Sprzedawcę, w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów ich stosowania oraz końcowej satysfakcji i zadowolenia z dokonanego zakupu.

9. Zdjęcia towarów są poglądowe. Mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości (np inne opakowanie, inny kolor np konekotra tulejki itp) 

10. Dokonanie zamówienia poprzez e-mail jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

11. Nie zawsze internetowe stany magazynowe odpowiadają rzeczywistości - upewnij się, czy na pewno mamy na stanie to czego szukasz.

§ 2. Rejestracja

1. Klient składa zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej oraz przesłanie go do Sklepu. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym ELEKTRONIK JACEK (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej:

2. W formularzu Klient wskazuje następujące dane:

 • Aktywny adres e-mail
 • Hasło Użytkownika
 • Powtórz hasło
 • Imię i nazwisko
 • Ulica, numer domu
 • Kod pocztowy                                                                       
 • Miejscowość
 • Numer telefonu

3. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

 • Nazwa firmy
 • Ulica, numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

4. W celu złożenia zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu Internetowego ELEKTRONIK JACEK (jeśli jest się zarejestrowanym)
 • dodać wybrany towar/towary „Do koszyka”,
 • wybrać ilość towarów,
 • wybrać rodzaj płatności/dostawy,
 •  zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku „Wyślij zamówienie
 • po zatwierdzeniu zamówienia z przedpłatą, należy użyć przycisku „Złóż zamówienie” i dokonać zapłaty poprzez wybrany sposób płatności

5. W razie gdy Klient chce kupić kolejny towar klika na przycisk "kontynuuj zakupy" lub z bocznego menu może wybrać odpowiedni dział

6. Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail na adres podany w zamówieniu zawierająca wszystkie dane dotyczące zamówienia oraz jego numer. Przy przedpłacie, gdy środki trafią na konto Sklepu jak i podczas gdy paczka zostanie wysłana, automatycznie zostanie wysłana wiadomość o dostarczeniu środków / o wysłaniu zamówienia

7. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Produktach, cenie i terminie realizacji.

§ 4. Czas realizacji

1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 14 (czternastu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Klienta, (Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Przedsiębiorca powinien wykonać umowę sprzedaży na odległość najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia zamówienia przez Konsumenta. Jeżeli nie może wykonać umowy z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia umowy poinformować Konsumenta o tym i zwrócić całą otrzymaną sumę pieniężną. Jeżeli się opóźni, Konsument może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, art. 12 ust. 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 22, poz.271 ze zm.)

2. W wyjątkowych sytuacjach niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, zmiana asortymentu, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). Decyzję podejmuje Klient.

§ 5. Warunki i formy płatności

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 • Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu. Wpłaty należy dokonać na  numer konta:

48 1050 1230 1000 0091 3506 5887

Dane do przelewu:

 • Elektronik Ewa Szczygieł
 • Katowicka 15/7
 • 41-902 Bytom

w tytule wpisując swój numer zamówienia, który otrzymuje Klient w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

 • przedpłata - zapłaty dokonuje się poprzez przelew na konto Sklepu. Gdy bank potwierdzi zrealizowanie zapłaty, paczka zostaje wysłana do Klienta
 • płatność za pobraniem - zapłaty dokonuje się u kuriera, który dostarcza przesyłkę pod wskazany w zamówieniu adres,
 • płatność gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu przez Klienta uzgadniając wcześniej termin odbioru osobistego w siedzibie Firmy: Elektronik Ewa Szczygieł, Katowicka 15/7 41-902 Bytom

3. Całkowita cena towarów z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w Formularzu Zamówienia podczas składania zamówienia.

4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Zamawiającego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.

§ 6. Dostawa

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia,

3. Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Klient,

4. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia:

 • Odbiór osobisty (pobranie) 0,00 zł
 • Odbiór osobisty (przedpłata) 0,00 zł
 • Poczta Polska (przedpłata) 12,00 zł
 • Poczta Polska PACZKA 48 (pobranie) 20,00 zł (do 5 kg)

Cena kosztu dostawy może ulec zmianie np.:

 • gdy masa zamówionego towaru przekroczy 5 kg (Klient zostanie o tym poinformowany)
 • gdy masa zamówionego towaru jest wyjątkowo niska
 • gdy Klient życzy sobie paczkę "ekspresową" -  wtedy jest możliwa wysyłka Pocztą Polską priorytet (przedpłata) 12zł lub PACZKA 24 (pobranie) za kwotę ustaloną indywidualnie z klientem.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający Klient będący Konsumentem może odstąpić zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza o odstąpieniu od umowy, które powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko Konsumenta Miejscowość, data.
 • Adres zamieszkania
 • Nazwa i adres odbiorcy: Elektronik Ewa szczygieł, Katowicka 15/7, 41-902 Bytom
 • Treść: "Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1 odstępuję od umowy sprzedaży towaru:......(pełna nazwa towaru)
  zawartej dnia.................w............ Proszę o zwrot kwoty...........zł (słownie:.....) przekazem pocztowym na adres.....lub na konto nr......"
 • Podpis Konsumenta

4. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Zwracany produkt prosimy odesłać na adres siedziby: Elektronik Ewa Szczygieł ul. Katowicka 15/7, 41-902 Bytom z dopiskiem "sklep internetowy - zwrot towaru"

6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

7. Środki pieniężne za towar zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi przelewem na wskazany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym), po otrzymaniu towaru od Klienta.

8. Postanowienia Regulaminu niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w przypadku Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.

§ 8. Reklamacja

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową. Zgodnie z przepisami Ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru
Nabywcy.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Elektronik Ewa Szczygieł, ul. Katowicka 15/7, 41-902 Bytom

3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem sklep@elektronikjacek.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 (32) 280-43-36, nie później niż w terminie 7 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail),

5. Wskazane powyżej formy złożenia reklamacja stanowią jedynie przykładowe powiadomienie Sprzedawcy o reklamacji, niemiej jednak Zastosowanie się do pkt. 2 i 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

6. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu internetowego o wadzie Towaru w ciągu dwóch miesięcy( Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

7. W przypadku, gdy Konsument korzysta ze swoich uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, może on żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umowa poprzez:

 • nieodpłatną naprawę
 • nieodpłatną wymianę na nowy

Wybór w tym przypadku należy do Konsumenta.

8. W wielu przypadkach może jednakże dojść do okoliczności, gdy naprawa lub wymiana będą niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe lub kosztowne dla jednej ze Stron. W takim przypadku Konsument, nie mogąc skorzystać z roszczenia o nieodpłatną naprawę lub wymianę, może zażądać:

 • stosownego obniżenia ceny
 • odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i towaru)

9. Wybór w tym przypadku należy również do Konsumenta

§ 9. Gwarancja

Produkty dostępne w Sklepie Internetowym Elektronik Jacek posiadają gwarancję Producenta obowiązującą na terenie Polski. Zwrotowi nie podlegają podzespoły elektroniczne takie jak: kondensatory, rezystory, układy scalone, diody LED itp a także: baterie, akumulatory

§ 10. Prawa własności intelektualnej

1. Opisy produktów, zdjęć oraz wszelkich innych elementów tekstowych i graficznych znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

2. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych.

3. Jakiekolwiek korzystanie z materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w § 8. pkt. 2 jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili.

2. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe, Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r..

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony http://www.elektronikjacek.pl/.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE POWINNO ZAWIERAĆ:

Data złożenia reklamacji

Dane klienta:

 • Imię i nazwisko / login
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mai

Dane reklamowanego towaru:

 • Nazwa towaru
 • Cena
 • Nr zamówienia
 • Przedłożony dowód sprzedaży: paragon fiskalny lub faktura VAT
 • Opis zastrzeżeń Klienta
 • Kiedy i w jakich okolicznościach niezgodności zostały stwierdzone (data)
 • Data i podpis osoby składającej reklamację

Towar razem z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym prosimy wysłać na adres:

ELEKTRONIK EWA SZCZYGIEŁ

Ul. Katowicka 15/7,

41-902 Bytom